ZEISS progressiva glas

Ögonblicket du är redo att möta dagens utmaningar.

Inget öga är det andra likt, varje ansikte har sin egen form och alla använder vi våra glasögon olika. Som om inte det var nog blir världen allt mer digitaliserad, vilket ställer nya, och hårdare, krav på ögonen. Och därmed dina glasögon. Allt det tar vi hänsyn till när vi utformar dina progressiva glas. Och det är det som är skillnaden mellan ett glas från ZEISS och ett standardglas: Invänjningstiden blir betydligt kortare; du behöver inte vrida huvudet lika ofta för att fokusera; seendet blir naturligt och avslappnat. Som det ska vara, helt enkelt.

Fördelar med ZEISS progressiva glas:
• Snabb tillvänjning
• Perfekt seende både i tryckt media och digitala enheter
• Snabb fokusering
• Skarpt och dynamiskt seende hela dagen
• Tunna och lätta glas