ZEISS digital lenses

Minskar kraven på dina ögon.

Användningen av smartphones och läsplattor ställer höga krav på dina ögon. Inte minst för att läsavståndet är kortare än vad det är till exempelvis en tidning eller en bok. Det gör att ögat behöver anstränga sig mer – och därför har vi tagit fram ZEISS Digital Lenses, precisionsglas för dig med en aktiv, digitaliserad vardag!

Fördelar ZEISS Digital Lenses:
• Reducerar risken för trötta, överansträngda ögon och stel nacke
• Hjälper ögat att fokusera lättare
• Finns i alla ZEISS-material och med alla tänkbara Behandlingar