HOYA EnRoute

För bättre syn i trafiken
Körning i skymning eller i mörker är en svår uppgift för många. Dimma, kraftigt regn, snö och solljus kan alla påverka din syn negativt. Dessutom är LED-strålkastare och gatlyktor ofta bländande. Sikten, djupseendet och förmågan att urskilja färger avtar på grund av detta. EnRoute-glas har ett speciellt bländningsfilter och ett kontrastfilter (tillval).

Dessa ger dig bättre syn vid svagt ljus och störande reflektioner reduceras. Glasets speciella utformning är dessutom optimalt anpassad till hur du ser bekvämt och kör säkert i trafiken.