HOYA BlueControl

Motverkar irriterade ögon
Från tidiga morgnar till sena kvällar använder vi bildskärmar, både på jobbet och privat. Vid intensiv bildskärmsanvändning utsätts våra ögon för en överdriven mängd blått ljus, även benämnt synligt högenergiljus. Detta kan leda till överansträngda ögon, trötthet och sömnlöshet.

HOYA BlueControl är en behandling för glas som neutraliserar det blå ljuset som bildskärmar utstrålar. Detta förhindrar trötta och ansträngda ögon. Dina ögon kommer inte bara att vara i bättre form, det blir bekvämare att titta och färger får en naturligare karaktär.